d

Handelsbetingelser

1. GENERELT

Disse betingelser er gældende for forbrugere ved handel på Barmalt ApS’ webshop: barmalt.dk
Bemærk: For at kunne købe varer via barmalt.dk webshop skal du:

  • være forbruger,
  • være fyldt 18 år eller have en sådan højere alder, som måtte være påkrævet for køb af øl, vin og spiritus i det land, hvor du opholder dig,
  • have accepteret disse handelsbetingelser,
  • forsyne os med dit navn og adresse (herunder gyldig leverings-adresse), telefonnummer, email-adresse, betalingsoplysninger og andre obligatoriske oplysninger, og
  • være ejer eller autoriseret indehaver af et gyldigt betalings-/kreditkort til køb af varerne.

2. BETALING

Generelt
Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af Dankort, Visa, Mastercard, Diners Club kort, JCB kort og American Express. Der opkræves ikke gebyr ved betaling på ølabonnement.dk.
Kortoplysningerne transmitteres SSL-krypteret mellem kunde og ølabonnement.dk Vi anvender betalingssystemet ePay, som er certificeret efter PCI-standarden (se mere på www.epay.dk). Personoplysninger (navn, adresse osv.) krypteres dog ikke.
Beløbet hæves først på dit kort, når din ordre er bekræftet og de bestilte vare afsendes.
Abonnementsordninger
Ved oprettelse til abonnementsordninger (se punkt 9) hos Barmalts webshop accepterer du, at der oprettes en betalingsaftale, og at ølabonnement webshop gemmer dine kortoplysninger og trækker betalingen automatisk fra dit betalingskort.
Vi trækker beløbet fra dit betalingskort den første bankdag af abonnementsperioden. Efter godkendt betaling vil du via email få tilsendt en kvittering på det indbetalte beløb. Hvis betalingen af dit abonnement fejler (kort udløbet, ind-draget eller lign.), vil du få besked via e-mail. Derefter vil du have 8 dage til at gennemføre betalingen, før vi spærrer for din brug af abonnementet. I emailen vil der stå, hvorledes du gennemfører betalingen ved at angive nye betalingsop-lysninger til os og dermed kan fortsætte dit abonnement.
Første gang du opretter en betaling på Barmalts webshop får du en kvittering på skærmen, som vi opfordrer dig til at gemme eller udskrive. Når denne kvitte-ring kommer til syne, er du sikker på, at vi har registreret dit abonnement samt betalingsoplysninger.
Abonnementet gælder i den angivende periode, og vi trækker automatisk en abonnementsbetaling, indtil du opsiger abonnementet. Du får en kvittering på alle betalinger sendt via e-mail.


3. FORTRYDELSESRET

14 dages frist
Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Dog frafalder din fortrydelsesret ved indløsning af den første øl på Barmalt.
Udnyttelse af fortrydelsesretten
For at udøve fortrydelsesretten skal du inden fortrydelsesfristens udløb meddele os din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring eller ved at benytte denne standardfortrydelsesformular , der sendes pr. postbesørget brev eller email til:
Barmalt ApS
Vestergade 60, 1. sal.
5000 Odense C
Email: info@barmalt.dk


Tilbagebetaling
Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslut-ning om at fortryde aftalen. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.
Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.
Returnering af varer mv.
Hvis du ønsker at returnere en ordre, skal du sende varerne til
Barmalt ApS
Vestergade 60, 1. sal.
5000 Odense C

4. ABONNEMENTSORDNINGER

Abonnementsordning mellem kunden og Barmalts webshop er, hvor kunden automatisk betaler for sit løbende abonnement. Abonnementet faktureres månedligt.
Hyppigheden af ydelsen eller produktleveringen, pris og lignende kan ses under det konkrete produkt.
Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Barmalt ApS eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 1 måned efter aftalens indgåelse.
Ved en parts væsentlige misligholdelse af aftalen, kan den anden part ophæve abonnementet uden varsel.

5. KLAGEMULIGHEDER
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@barmalt.dk.


6. DATABESKYTTELSESPOLITIK

Persondata
For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig og (såfremt du har givet dit samtykke til dette) til at informere dig om produkter, programmer, ydelser og kampagner, som vi tror kan være af interesse for dig. De registrerede oplysninger finder du på vores hjemmeside under “My Account”.
Når der indsamles personoplysninger via shop.barmalt.dk, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.
Som registreret hos shop.barmalt.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til webshop@barmalt.dk.
Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand, dog videregives din email-adresse til fragtfører i forbindelse med afsendelse af postpakker (så du kan modtage leveringsoplysning, herunder T&T).
Personoplysninger registreres hos Barmalt ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Kundeoplysninger opbevares og transmitteres ukrypteret. Betalingsdata transmitteres naturligvis krypteret, se punkt 5 (Betaling) og anvendes kun til gennemførelse af din betaling for købte varer.


7. LOVVALG OG VÆRNETING

Disse handelsbetingelser samt dit køb af varer fra ølabonnement.dk er omfattet af og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lov.
Eventuelle tvister eller krav, der måtte opstå i forbindelse med disse handelsbetingelser eller dit køb af varer fra barmalt.dk (herunder tvister eller krav uden for kontrakt) vil skulle afgøres ved de danske domstole som værneting. Dette har ikke nogen indflydelse på den eventuelle juridiske ret, som du som forbruger måtte have til at rejse en sag ved dit lokale værneting.